6D / 5N
Guilin ->Xingping ->Yangshuo ->Longsheng ->Guilin
9D / 8N
Guiyang ->Kaili ->Rongjiang ->Zhaoxing ->Sanjiang ->Longsheng ->Guilin ->Yangshuo ->Guilin
8D / 7N
Kunming ->Dali ->Xizhou ->Shaxi ->Lijiang ->Zhongdian